لوگو بیمارستان ولیعصر

چرا ما

راهنمای مراجعین

آموزش

واحد توسعه تحقیقاتی بالینیتعرفه ها

خدمات ما

کمیته اخلاق بالینیارتباط با ماآیین نامه هاقوانین و مقررات

مشاوره پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

محتوای آموزشی مربوط به محتوای بالینی

فعالیت های مرتبط با کووید 19

آموزش و پژوهشتقدیر و تشکر ، وابستگی سازمانیفعالیت های جوانی جمعیت

منابع الکترونیکی

راهنمای نصب اپلیکیشن PWA

اخبار

فیلتر و جستجو

مرتب سازی :

جدیدترین ها

قدیمی ترین ها

blog image

گردهمایی روسای محترم بیمارستان های خصوصی کشور

1402/12/12
دیدار معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی و‌مدیران همراه با روسای بیمارستان خصوصی کشور
ادامه مطلب
blog image

همایش جامع گردشگری سلامت

1402/12/12
بازدید معاون محترم درمان وزارت بهداشت از غرفه بیمارستان ولیعصر تبریز در همایش جامع گردشگری سلامت
ادامه مطلب
blog image

بورد انجمن جهانی درد

1402/12/11
حضور هیئت علمی واحد توسعه تحقیقات در هیئت بورد انجمن جهانی درد
ادامه مطلب