• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

فرآیند ارسال طرح تحقیقاتی به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

فرآیند هدایت پژوهش توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز

فرآیند هدایت پژوهش توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز

 

نحوه اخذ کد اخلاق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برای پایان نامه های تصویب شده در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تبریز

نحوه اخذ کد اخلاق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز