• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تعرفه خدمات درمانی

 جهت مشاهده تعرفه های وزارت بهداشت روی لینک بالا کلیک کنید

هزینه خدمت (Service cost)

  عمل جراحی Service آزاد(ریال) بیمه پایه  (ریال)
1 زایمان سزارین Caesarean Section 95.000.000 80.000.000
2 زایمان طبیعی Natural Childbirth طبق نظر پزشک طبق نظر پزشک
3 واریکوسل دو طرفه Both-Side Varicocele 70.000.000 55.000.000
4 تمپانوپلاستي Tympanoplasty 80.000.000 65.000.000
5 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال Pilonidal Sinus 55.000.000 45.000.000
6 آنژیوگرافی تشخیصی angiography 85.000000 70.000.000
7 آنژیو پلاستی یک رگ با استند Angioplasty one vessel with stent 210.000.000 160.000.000
8 تمپانوستومي(میرنگوتومی) Tympanostomy 50.000.000 40.000.000
9 کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا) Cholecystectomy 95.000.000 80.000.000
10 اسکولیوز Scoliosis 600.000.000 500.000.000
11 کولکتومی ناقص با کولوستومی (تومور سیگموئید) End Colectomy 300.000.000 210.000.000
12 گاسترکتومی ناقص (کانسر کاردیا) Gastrostomy 320.000.000 240.000.000
13 بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی Coronary Artery Bypass Grafting 550.000.000 380.000.000
14 جراحی پروستات از طریق مجرا Transurethral Resection of the Prostate 100.000.000 80.000.000
14 تانسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي Tonsillectomy 60.000.000 50.000.000
15 تیروئیدکتومی Thyroidectomy 120.000.000 90.000.000
16 سرکلاژ گردن رحم Cerclage 55.000.000 45.000.000
17 ماستکتومی‌ (کانسر پستان) Mastectomy 100.000.000 80.000.000
18 کورتاژ Curettage 55.000.000 45.000.000
19 جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز Endometriosis 200.000.000 160.000.000
20 هموروئیدکتومی Hemorrhoidectomy 60.000.000 50.000.000
21 اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس Excision and Drainage of Appendicitis 70.000.000 55.000.000
22 اکسیزیون تومور جسم کاروتید Carotid Body Tumor Excision 220.000.000 150.000.000
23 آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف Rotator Cuff 100.000.000 75.000.000
24 خارج کردن DJ (Double J (DJ . JJ 50.000.000 40.000.000
25 کانسر تیروئید Thyroide Cancer 200.000.000 150.000.000
26 کانسر سکوم Cecal Cancer 300.000.000 230.000.000
27 کانسر رکتوم Rectal Cancer 330.000.000 250.000.000
28 کاتاراکت چشم cataract 35.000.000 22.000.000
30 کولپرافی

60 کا

Colporrhaphy 65.000.000 تا 140.000.000 50.000.000تا 90.000.000
31 کانسر معده Gastric cancer 320.000.000 230.000.000
32 پونکسیون کمری Lumbar puncture شروع از 130.000.000 شروع از

 90.000.000

33 تونل کارپال CTS 45.000.000 35.000.000
34 کانسر کاردیا Esophageal cancer 280.000.000 220.000.000
35

 

ایلوستومی(45کا) Ileostomy 220.000.000 160.000.000
36 هیسترکتومی Hysterectomy 120.000.000 90.000.000
37 هیسترسکوپی Hysteroscopy 60.000.000 45.000.000
38 دیسک کمر Intervertebral disk شروع از 130.000.000 بستگی به تعداد مهره شروع از

90.000.000

39 دیسک گردن Servical Disk Herniation شروع از 130.000.000 بستگی به تعدادمهره شروع از

 90.000.000

40 فیوژن کمری CD 250.000.000 180.000.000
41 هرنی رانی Inguinal hernia 75.000.000 55.000.000
42 هرنی شکمی Hiatal hernia 65.000.000 45.000.000
43 هرنی نافی Umbilicus hernia 65.000.000 45.000.000
44 ارتروسکوپی SSP 130.000.000 95.000.000
45 کاتتر گذاری Catheter 60.000.000 45.000.000
46 فیستول Fistula 60.000.000 45.000.000
47 میومکتومی Myomectomy 80.000.000 شروع از

65.000.000

48 لامپکتومی K20 45.000.000 40.000.000
49 دبریدمان گوش 15 کا 55.000.000 45.000.000
توجه: کلیه هزینه ها تقریبی بوده و نسبت به تعداد شب بستری اضافی و همچنین دارو لوازم مصرفی و کدهای جراحی اضافی در کنار عمل اصلی، متغیر خواهد بود.