• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

خانم فاطمه پور حسین – منشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

منشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

خانم فاطمه پور حسین

کارشناس حقوق

منشی مرکز توسعه تحقیقات