• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

طرح های تحقیقاتی واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز

ردیف عنوان مرحله فعلی ثبت کننده دانشکده/مرکز بررسی کننده محل اجرا طرح محل اجرای عملی طرح
1 بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب: یک کارآزمایی بالینی در دست داوری دانشکده/مرکز علی صادقی ورزقان واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز پژوهشکده بالینی
2 پانل miRNA تشخیصی برای تشخیص عود سرطان تخمدان از طریق رویکردهای یادگیری ماشین عقد قرارداد سپیده زنونی واحد مرکز تحقيقات کليه,واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز مرکز تحقیقات کلیه مرکز تحقیقات کلیه
3 بررسی میزان رضایت و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی و FBSS پس از اپیدورولایزیس در بیمارستان ولیعصر تبریز در حال ثبت علیرضا رحیمی ممقانی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز توسعه تحقیقات بالینی
4 آنالیز بیان ژنهای cpsf1 ,cstf1 ,WDR33 ,cpsf6 مربوط به مسیر پلی ادنیلاسیون در پاتوژنز بیماری آلزایمر دیررس: یک مطالعه ی مورد-شاهدی. بررسی در کمیته اخلاق معاونت مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
5 بررسی بیان خانواده ی ژنی نوروتروپین و گیرنده ی انها در خون محیطی افراد مبتلا به آلزایمر دیررس. بررسی در کمیته اخلاق معاونت مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
6 محورهای ceRNA در رتینوبلاستوما با مرکزیت RNAهای حلقه ای (circular RNA): یک مطالعه ی مروری اسکوپینگ سیستماتیک عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
7 تشکیل بانک DNA و RNA برای افزایش تحقیقات ژنتیکی در بیماری های تخریب عصبی عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز دانشکده پزشکی
8 بررسی میزان بیان ژن های AZU1 و ELANE در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
9 مطالعه تغییرات بیان miR153-3p در نمونه پلاسمای خون افراد مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد سالم عقد قرارداد اسماعیل درویش امین آباد واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز تحقیقات ایمونولوژی
10 بررسی میزان بیان ژن اعضای خانواده B7 با عملکرد مهاری در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
11 شناسایی محورهای تنظیمی بالقوه RNAهای بلند غیر کد کننده و mRNAهای مرتبط با تشنج‌های فبریل در صرع لوب تمپورال مزیال مقاوم به درمان بر اساس تحلیل شبکه‌ RNA درونزاد رقابتی در دست داوری دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
12 بررسی ارتباط بین وضعیت ویتامین D و پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن گیرنده ویتامین D با پارامترهای بیماری فیبروئید رحمی در دست داوری دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
13 شبکه های RNA درون زا رقابتی در بیماری پارکینسون: یک مطالعه ی مروری سیستماتیک در دست داوری دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
14 بررسی رابطه بین تعهد و فرهنگ سازمانی با گزارش حوادث ناخواسته بین پرستاران بیمارستان در حال ثبت ادریس کاکه مم واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز بیمارستان مدنی
15 شناسایی محورهای کلیدی ceRNA مرتبط با RNA بلند غیرکد کننده در ناحیه Brodmann 10 مغز بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در دست داوری دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
16 طراحی و ساخت جاذب ارتعاشی غیر فعال برای کاهش ارتعاشات دست بیماران ترمور ناشی از پارکینسون در حال ثبت محمد نجف پور واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز توسعه تحقیقات بالینی
17 Prostate-CAD: سیستم کمک در تشخیص خودکار گروه خطر در بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از ترکیب مشخصات ژنتیکی و تصویر MRI بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق در حال ثبت سعید پیرمرادی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز تحقیقات کلیه
18 شناسایی واریانت های جدید در دو بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون زودرس با والدین خویشاوند با استفاده از توالی یابی کل اگزوم عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
19 شناسایی و آنالیز محورهای ceRNA مرتبط با RNA بلند غیرکد کننده در نواحی پری پلاک در بیماری مالتیپل اسکلروزیس عقد قرارداد مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
20 تاثیر اجرای مدل مدیریت موردی مراقبت (case management) بر کیفیت ارایه خدمات بیماران بستری شده در بیمارستان ولیعصر شهر تبریز ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد EBM
21 بررسی علل بستری، اقدامات درمانی و مدیریتی،  پیامدهای بیماری و  عوامل خطر مرتبط در زنان غیرباردار و مادری مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان الزهراء از اسفند ماه سال 1398 لغایت بهمن ماه سال در حال ثبت فرناز بوستانی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان
22 طرح بررسی ارتباط بین سچوریشن اکسیژن زیر 93% بدو ورود بیماران کووید به اورژانس بیمارستان با میزان لکوسیت،لنفوسیت و درصد لنفوسیت خون ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح امید یوسفی افشار واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز توسعه تحقیقات بالینی
23 بررسی اثرات انگل لشمانیا ماژور در میزان باروری و تولید مثل و تغییرات دوران جنینی درموش های ماده ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح آرش خاکی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز دانشکده داروسازی
24 محورهای ceRNA در رتینوبلاستوما با مرکزیت RNAهای حلقه ای (circular RNA): یک مطالعه ی مروری اسکوپینگ سیستماتیک در حال ثبت محمدرضا اسدی اقبلاغ واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
25 محورهای ceRNA در رتینوبلاستوما با مرکزیت RNAهای حلقه ای (circular RNA): یک مطالعه ی مروری اسکوپینگ سیستماتیک سطل بازیافت محمدرضا اسدی اقبلاغ واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
26 کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا بـه سـرطان پـستان تحت شیمی درمانی در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز (رویکرد نوین) ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح مهدی قره خانی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز توسعه تحقیقات بالینی
27 راه اندازی ثبت بیماری پارکینسون در بیمارستان ولیعصر تبریز در حال ثبت علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز دانشکده پزشکی
28 شناسایی و آنالیز محورهای ceRNA مرتبط با RNA بلند غیرکد کننده در نواحی پری پلاک در بیماری مالتیپل اسکلروزیس سطل بازیافت غزال کوچکعلی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
29 شناسایی و آنالیز محورهای ceRNA مرتبط با RNA بلند غیرکد کننده در نواحی پری پلاک در بیماری مالتیپل اسکلروزیس سطل بازیافت غزال کوچکعلی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی
30 بررسی علل انصراف از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر تبریز در سال 1398 ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز کمیته تحقیقات دانشجویی
31 وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان امام رضا تبریز در سال 1399 ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز کمیته تحقیقات دانشجویی
32 اختلال عمل اندوتلیوم رگها در بیماران مبتلا به اپنه انسدادی خواب و ارتباط ان با مارکرهای التهاب وتاثیر درمان بر ان ها در حال ثبت خلیل انصارین واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز پژوهشکده جامع محور سلامت قلب و ریه
33 بررسی نقش ژنهای مسیر پلی ادنیلاسیون cpsf1 ,cstf1 ,WDR33 ,cpsf6 در پاتوژنز بیماری آلزایمر دیررس. سطل بازیافت مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز مرکز تحقیقات ایمونولوژی مرکز تحقیقات ایمونولوژی
34 تعیین  یافته های بالینی ،اندوسکوپیک و بافت شناسی  کولون در بیماران دارای پیوند کلیه در حال ثبت فرهنوش فرنود واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز مرکز تحقیقات کلیه مرکز تحقیقات کلیه
35 طراحی و ساخت جاذب ارتعاشی غیر فعال برای کاهش ارتعاشات دست بیماران ترمور ناشی از پارکینسون در حال ثبت محمد نجف پور واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز مرکز توسعه تحقیقات بالینی
36 بررسی میزان بیان RNA های غیرکد کننده بلند مرتبط با مسیر Wnt/β-catenin در بیماران مبتلا به فیبروئید رحمی در حال ثبت هانی صبائی واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی