• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

واحد حامیان بیمار بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

patient-support-ward

واحد حامیان بیمار بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

برای اولین بار در میان بیمارستان های خصوصی شمالغرب کشور.