• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

صورت جلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان