• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

صورت جلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

1-در تاریخ 12/04/1400 اولین جلسه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز با حضور 20 نفر از اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد . در این جلسه معاونت جلسه تحقیقات و سرپرست واحد توسعه و دبیر واحد توسعه به خدمت اعضاء معرفی شد. طی این جلسه، در مورد تعیین اساس نامه و اهداف آن بحث و گفتگو شد.

 

2-در تاریخ 27/04/1400دومین جلسه واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور 14 نفر از اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد. در این جلسه در مورد ایجاد مجله اکترونیک و ایجاد زمینه های آموزشی و پژوهشی و تامین نیروی انسانی  بحث و گفتگو شد.

 

3-درتاریخ 21/06/1400 سومین جلسه واحد توسعه با حضور چند تن از اعضای هیئت علمی تشکیل شد در این جلسه در مورد ایجاد کلاسهای آموزش پروپزال نویسی و مقاله نویسی به صورت مجازی و حضوری و ثبت اطلاعات بیمار در دیتا بانک و قابلیت استخراج آن بحث و گفتگو شد.

 

4-در تاریخ 28/06/1400 چهارمین جلسه مرکز توسعه تحقیات تشکیل شد. محتوای این جلسه در مورد ایجاد منابع مالی ثابت وپیگیریه هماهنگی با گروه نفرولوژِی جهت ارائه ایده های خود بحث و گفتگو شد.

 

5-در تاریخ 04/07/1400 پنجمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه 2 تن از کارشناسان اچ آی اس هم حضور داشتند که در مورد نحوه ایجاد نرم افزار جدید و یا استخراج اطلاعات از سامانه بوعلی بحث و گفتگو شد.

 

6-در تاریخ 11/7/1400 ششمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد نواقصات سایت مرکز تحقیقات بیمارستان بحث و گفتگو شد.

7-در تاریخ 18/07/1400 هفتمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد آپلود فیلم و وبینارها در سایت مرکز تحقیقات و همچنین در مورد دور نما یا پلان کارگاه سرچ نویسی یا مقاله نویسی و مدت برگزاری کارگاه بحث و  گفتگو شد.

 

8-در تاریخ 29/07/1400هشتمین جلسه واحد توسعه تحقیقات با حضور متخصصین ریه تشکیل شد که اساتید محترم در مورد تاثیر توسیلوزوماب اینترفرون گاما و ویتامین سی بر روی بیماران کرونایی داوری نمودند.

 

9-در تاریخ 3/08/1400 نهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد نواقصات سایت مرکز تحقیقات و بارگذاری مقاله ها و وبینارها بحث و گفتگو شد.

 

10-در تاریخ 9/8/1400 دهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد نازایی و بیماریهای عفونی و پارکینسون بحث و گفتگو شد.

 

11-در تاریخ 16/8/1400 یازدهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد امکان ارائه طرح تحقیقاتی در رابطه با بیماری ام اس بحث و گفتگو شد.

 

12-در تاریخ 23/08/1400 دوازدهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد نحوه تشکیل کلونی های تحقیقاتی از تیم ها و تخصص های متفاوت بحث و گفتگو شد.

 

13-در تاریخ 30/08/1400 سیزدهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در خصوص اهمیت دیتا بانک و ثبت اطلاعات بیمار و ایجاد اطمینان برای همه ذینفعان پژوهشی بحث و گفتگو شد.

 

14-در تاریخ 07/09/1400 چهاردهمین جلسه واحد توسعه تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد پروسه ورود پروپزال تا تصویب و مدت زمان آن و اختصاص دادن پاداش به طرحهای تحقیقاتی بحث و گفتگو شد.

 

15-در تاریخ 15/09/1400 پانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد سرطان پستان و  فیلد باروری و ناباروری و علوم پایه و جراحی های لاپاراسکوپی زنان و اندومتریوز بحث و گفتگو شد.

 

16-در تاریخ 21/09/1400 شانزدهمین جلسه واحد تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد بانک سلولی و جوان سازی تخمدانها و پی آر پی تخمدانها و بررسی زنان بادرار مبتلا به کووید 19 بحث و گفتگو شد.

 

17-در تاریخ 28/09/1400 هفدهمین جلسه مرکز تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد نحوه ایجاد مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد بانک سلولهای بنیادی بحث و گفتگو شد.

 

18در تاریخ 5/10/1400 هجدهمین جلسه مرکز تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد بازنگری و ادیت سایت به صورت فارسی و انگلیسی و نحوه تشکیل کلونیهای نوروساینس ، اورولوژی و  نازایی بحث و گفتگو شد.

 

19-در تاریخ 12/10/1400 نوزدهمین جلسه مرکز تحقیقات تشکیل شد در این جلسه در مورد اهمیت سیستماتیک ریویو و مطالعات در طرحهای تحقیقاتی سلولهای بنیادی بحث و گفتگو شد.