• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

لیست شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز

لیست شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز رزومه کاری
1.     پروفسور امیر شرفخانه
2.     دکتر مهدی قره خانی
3.     دکتر بابک قالیباف صباقی
4.     دکتر علیرضا رحیمی
5.     دکتر کمال بوستانی
6.     دکتر فرناز بوستانی
7.     دکتر محمد میرزاقازاده
8.     دکتر جعفر مهدی زاده
9.     دکتر مهدی میرتاجدینی
10.  دکتر فهرهنوش فرنود
11.  دکتر میر محسن شریفی
12.  دکتر محمد موسوی
13.  دکتر بهنام نصیری مطلق
14.  دکتر مرتضی امیر کلاهی
15.  دکتر آرش خاکی