• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

لیست خدمات قابل ارائه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

لیست خدمات قابل ارائه واحد

1- مشاوره پروپوزال نویسی

2- مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی

3- مشاوره مقاله نویسی

4- مشاوره اخلاق در پژوهشهای پزشکی

5- مشاوره سابمیت مقالات و پیگیری چاپ

6- مشاوره امور کامیپوتری

7- مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

8- مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی