• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

سند استراتژیک بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

سند استراتژیک 99 بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز