• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

چارت فرماندهی مديريت بحران بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

چارت فرماندهی مديريت بحران اصلی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

چارت فرماندهی مديريت بحران اصلی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

 

 

چارت فرماندهی مديريت بحران جانشین بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

چارت فرماندهی مديريت بحران جانشین بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز