• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

فضای فیزیکی و امکانات واحد توسعه تحقیقات بالینی

اتاق واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اتاق واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر اتاق واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز اتاق واحد توسعه تحقیقات بالینی واحد توسعه تحقیقات بالینی