• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

آقای مجید شکوهی – کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

آقای مجید شکوهی

آقای مجید شکوهی

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

مدارج علمی : دانشجوی دکتری جنین شناسی

 

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید

cv shokoohi

Google scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=PxIh1PAAAAAJ&hl=en

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195241381