• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی

دکتر صمد غفاری

درباره دکتر صمد غفاری

عضو هیئت علمی مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز