• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
 • تلفن تماس :  0413112
 • هفت روز هفته /   شبانه روزی

دکتر پریناز کنعانی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • سه شنبه 
 • پنجشنبه 
 • 09:00 - 10:00 
 • 09:00 - 10:00 
 • 09:00 - 10:00 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز