• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
 • تلفن تماس :  0413112
 • هفت روز هفته /   شبانه روزی
  ما را در اینستاگرام دنبال کنید
 • / English 🌐

دکتر نادر جدیری

درباره دکتر نادر جدیری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 12:30 - 14:00 
 • 12:30 - 14:00 
 • 11:00 - 13:00 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز