• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی

دکتر منصور هادی زاده

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 09:00 - 10:00 
  • 09:00 - 11:00 
  • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
  •