• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
 • تلفن تماس :  0413112
 • هفت روز هفته /   شبانه روزی
  ما را در اینستاگرام دنبال کنید
 • / English 🌐

دکتر منوچهر خوشباطن

درباره دکتر منوچهر خوشباطن

عضو انجمن گوارش و کبد ایران
رییس انجمن ایرانی سلیاک شاخه تبریز
مدیر مسئول مجله علمی Research and Development in Medical Education – RDME (1390)
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری فوق تخصصی بالینی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Manouchehr Khoshbaten
محل خدمت : دانشکده پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • دوشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 17:00 - 19:00 
 • 13:00 - 15:00 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز 
 • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز