• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

دکتر فرشاد سیدنژاد

درباره دکتر فرشاد سیدنژاد

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی PhD
شماره نظام پزشکی : ۴۰۳۳۲