• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی

دکتر داود نوری زاده

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • 13:00 - 14:00 
  • درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز