• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی

پروفسور امیر شرفخانه

درباره پروفسور امیر شرفخانه

استاد و مدیر مرکز تحقیقات خواب دانشکده پزشکی بیلور دانشگاه هیوستون آمریکا