• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی

دکتر عباس افراسیابی

درباره دکتر عباس افراسیابی راد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس دپارتمان قلب و عروق بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز