• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

اورولوژی

پزشکان این دپارتمان

 اورولوژی

دکتر داود نوری زاده

عضو دپارتمان اورولوژی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
 اورولوژی

دکتر علی ذوالفقاری

عضو دپارتمان اورولوژی

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)

درخواست وقت ملاقات
 اورولوژی

دکتر محمد علی اصل منادی

عضو دپارتمان اورولوژی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)

درخواست وقت ملاقات