• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

جراحی زیبایی تبریز | لیزر تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

جراحی زیبایی تبریز | لیزر تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

پزشکان این دپارتمان

 جراحی زیبایی تبریز | لیزر تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

دکتر فائقه شیخ علیزاده

عضو دپارتمان پوست و لیزر

متخصص پوست و مو

درخواست وقت ملاقات
 جراحی زیبایی تبریز | لیزر تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

دکتر محمدرضا رنجکش

رئیس دپارتمان پوست و لیزر بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

متخصص پوست و مو (درماتولوژی)

درخواست وقت ملاقات
 جراحی زیبایی تبریز | لیزر تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

دکتر مسعود شیخ نوه سی

عضو دپارتمان پوست و لیزر

متخصص پوست و مو

درخواست وقت ملاقات