• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

پوست و لیزر

پزشکان این دپارتمان

 پوست و لیزر

دکتر فائقه شیخ علیزاده

عضو دپارتمان پوست و لیزر

متخصص پوست و مو

درخواست وقت ملاقات
 پوست و لیزر

دکتر محمدرضا رنجکش

رئیس دپارتمان پوست و لیزر بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

متخصص پوست و مو (درماتولوژی)

درخواست وقت ملاقات
 پوست و لیزر

دکتر مسعود شیخ نوه سی

عضو دپارتمان پوست و لیزر

متخصص پوست و مو

درخواست وقت ملاقات