• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تغذیه

پزشکان این دپارتمان

 تغذیه

دکتر صونا عظیمی

عضو دپارتمان تغذیه

کارشناسی علوم تغذیه

درخواست وقت ملاقات
 تغذیه

دکتر ملیحه شیخ احمدی

عضو دپارتمان تغذیه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

درخواست وقت ملاقات
 تغذیه

دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب

عضو دپارتمان تغذیه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

درخواست وقت ملاقات