• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐
آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر تبریز در طبقه اول بیمارستان واقع شده است و دارای امکانات پیشرفته و روزآمد است و همچنین 24 ساعت در روز و در سه شیت در دسترس است و آماده ارائه بالاترین کیفیت به بازدید کننده محترم.

این آزمایشگاه شامل آسیب شناسی، سیتولوژی و تمام تشخیصی، پزشکی، بالینی، از جمله بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون، میکروبیولوژی، تجزیه ادرار، انگل شناسی، سرولوژی، ایمونولوژی و بانک خون است.

واحد در حال حاضر اکثریت آزمایش های تخصصی بیمارستان را با کارکنان با تجربه و همچنین دستگاه های آزمایشگاهی مدرن اجرا می کند.

مسئول فنی : دکتر مهناز اردی بازار

مدیر داخلی : دکتر علی آرمی

سوپروایزر :سحر موسی پور

پزشکان این دپارتمان

 آزمایشگاه

دکتر مهناز اردی بازار

رئیس دپارتمان آزمایشگاه بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

متخصص آسیب شناسی

درخواست وقت ملاقات