• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تصویربرداری تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

تصویربرداری تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

رادیولوژی

ct اسکن

پزشکان این دپارتمان

 تصویربرداری تبریز | بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

دکتر رضا طاعی

رئیس دپارتمان تصویربرداری بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

متخصص پرتودرمانی

درخواست وقت ملاقات