• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

قلب و عروق

پزشکان این دپارتمان

 قلب و عروق

دکتر رضایت پرویزی

عضو دپارتمان قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر ژینوس دبیری

عضو دپارتمان قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر صمد غفاری

عضو دپارتمان قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر عباس افراسیابی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

جراح و متخصص قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر فرهاد نیافر

عضو دپارتمان قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر مهدی طلوعی

عضو دپارتمان قلب و عروق

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
 قلب و عروق

دکتر نادر جدیری

عضو دپارتمان قلب و عروق

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات