• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

بیمه های تکمیلی تنها برای خدمات بستری فعال می باشد.

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز