• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز:

آدرس:  تبریز- تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه ، طبقه 3، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز
تلفن: 04131121110
email : valiasrhrc@gmail.com