• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز


   
مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره تماس  محل اشتغال اصلی عنوان و مقطع آخرین مدرک تحصیلی    نام و نام خانوادگی نوع مشاوره ردیف
دانشگاه تبریز دکترای تخصصی آمار دکتر حسین جباری خامنه ای مشاور آمار 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای اپیدمیولوژی دکتر رحیم اکرمی مشاور اپیدمیولوژی 2
09144125285 دانشکده ی پزشکی اخلاق پزشکی Ph.D آقای مهران سیف فرشد مشاوراخلاق در پژوهشهای پزشکی 3
09149362362 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه Ph.D  آموزشی زبان انگلیسی خانم نازیلا فرخ اسلاملو مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی 4
09158009047 دانشکده پزشکی جنین شناسی آقای مجید شکوهی مشاور سابمیت مقالات و پیگیری چاپ 4
09199694371 دانشکده مدیریت سلامت اقتصاد سلامت آقای علی خضری مشاور سابمیت مقالات و پیگیری چاپ 5
09199694371 دانشکده مدیریت سلامت اقتصاد سلامت آقای علی خضری مشاور امور کامیپوتری 6
09158009047 دانشکده پزشکی جنین شناسی آقای مجید شکوهی مشاور جستجوی منابع الکترونیکی 7
09143138399 دانشگاه آزاد دکترای تخصصی پاتولوژی دکتر آرش خاکی مشاور مقاله نویسی 8