• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

چارت سازمانی مرکز تحقیقات

سرپرست واحد : دکتر شهرام دبیری

قائم مقام واحد: دکتر شهریار خان احمدی

کارشناس واحد: خانم فاطمه پورحسین

د) اعضای شورای پژوهشی: 18 نفر