• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

مقالات چاپ شده در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان در سال 2022

مقالات چاپ شده در سال 2022 در در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

weight of Risk Factors for Adjusting Capitation in primary Health Care: A systematic Review

MJIRI-v36n1p7-en

 

Responsiveness: A Measure to Improve Performance of Rehabilitation Organizations in Developing Countries

17732-Article Text-74081-1-10-20220104