• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

راهنمای پذیرش و ترخیص

ز

فرآیند پذیرش بیماران و مراجعین بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

 

===================================================

فرآیند ترخیص بیماران و مراجعین بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز