14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

بیمه های طرف قرارداد

ارسال شده در 1398-06-13 10:38:31

ردیف

بیمه طرف قرارداد

بستری

سرپایی

1

تامین اجتماعی

فعال

فعال

2

خدمات درمانی

فعال

فعال

3

نیروهای مسلح

فعال

فعال

4

بنیاد 15 خرداد

فعال

فعال

5

ایران

فعال

فعال

6

آسیا

فعال

غیر فعال

7

البرز

فعال

غیر فعال

8

ملی (نوین)

فعال

غیر فعال

9

اطلس سلامت سیب

فعال

غیر فعال

10

کمک رسان ایران

فعال

فعال

11

نفت

فعال

فعال

12

صندوق بازنشستگی نفت

فعال

فعال

13

صداو سیما

فعال

فعال

14

صندوق رفاه ارس

فعال

غیر فعال

15

دانا

فعال

فعال

16

نوین

فعال

غیر فعال

17

حکمت

فعال

غیر فعال

18

بانک ملت

فعال

فعال

19

بانک تجارت

فعال

فعال

20

بانک رفاه کارگران

فعال

فعال

21

بانک سپه

فعال

فعال

22

قرض الحسنه مهر ایران

فعال

فعال

23

بانک کشاورزی

فعال

فعال

24

بانک مسکن

فعال

فعال

25

بانک مرکزی

فعال

فعال

26

بانک صنعت و معدن

فعال

فعال

27

کارآفرین

فعال

غیر فعال

28

تعاون

فعال

غیر فعال

29

کانون سر دفتران

فعال

فعال

30

میهن

فعال

غیر فعال

31

سامان

فعال

غیر فعال

32

بیمه ملت

فعال

غیر فعال

33

آتیه سازان حافظ

فعال

فعال

34

آتیه سازان حمل و نقل

فعال

فعال

35

آرمان

فعال

غیر فعال

36

رازی

فعال

غیر فعال

37

کوثر

فعال

فعال به جزشیمی درمانی

38

مس سونگون

فعال

فعال

39

پارسیان

فعال

فعال

40

امید

فعال

غیر فعال

41

سرمد

فعال

غیر فعال

42

سینا

فعال

غیر فعال

43

معلم

فعال

غیر فعال

44

دی

فعال

غیر فعال

45

ما

فعال

غیر فعال


بالا