05 بهمن، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

Contacts

ارسال شده در 1398-03-08 14:37:53

اطلاعات تماس بیمارستان

آدرس ایمیل:

info@tabrizhospital.ir

tvaliasrhospital@gmail.com

آدرس:

استان آذربایجان شرقی - تبریز - ابتدای زعفرانیه - بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

تلفن های تماس:

3112 - 041

33273000 - 041

کد پستی:

5166618564

دورنما :

33328833

رویدادها

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

کارمند حراست بیمارستان و 7000 دلار پول نقد در یک کیف گمشده

1398-02-15 15:16:58

حضور پارسا خائف، فینالیست مسابقه تلوزیونی عصر جدید در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1398-02-15 15:16:58

آزمون اعتبار بخشی - سرپرستاران و سوپروایزرین

1398-02-15 15:16:58

برگزاری آزمون های توانمندسازی اعتبار بخشی

1398-02-15 15:16:58

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

بالا