14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

نتایج تست های تشخیصی

ارسال شده در 1397-05-30 09:12:53

به زودی نتایج تست های تشخیصی دراین قسمت درج خواهد شد.


جواب آزمایش


جواب رادیولوژی


بالا