18 فروردین، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

درمانگاه

ارسال شده در 1397-07-02 08:22:55


برنامه کاری پزشکان درمانگاه بیمارستان ولیعصر تبریز

لینک کانال تلگرامی درمانگاه بیمارستان

 

دکتر احد صفرپوردکتر کیوان کاشی زنوزی دکتر علی ولیزاده دکترممقانی دکتر ظفردوست دکتر میرهادی سیدهادی زاده دکتر حسن حسن زاده دکتر داود نوری زاده دکتر فرهنوش فرنود دکتر ارسطو پزشکی دکتر مهدی ظاهری دکتر ریخته گر دکترمحمد موسوی دکتر میر حسین شریفی دکتر اشرف فولادی دکتر شهلا دانایی دکتر لیدا حیدری دکتر لعیا فرزدی دکتر عالیه قاسم زاده دکتر محمدرضا نظری دکتر محمد سخندان دکتر شیرین سوگندی دکتر مهران عبدالهی نامی دکتر آرش احمدی دکتر امیررضا میرزائی دکتر سیدمهدی میر تاج الدینی دکتر جعفر مهدی زاده دکتر شبنم رشیدی دکتر کمال بوستانی دکتر سیدمحمدصدرکبیر دکتر منوچهر خوشباطن دکتر عزیزه فولادی دکتر وحید عبدل زاده دکترامیرقاسم کرامتی دکتر ژینوس دبیری دکتر فرهاد نیافر دکتر نادر جدیری دکتر دیناآشوری دکتر محمدرضا رنجکش دکتر مسعود شیخ نوه سی دکتر پگاه نورافزا دکتر فضیله بشر هاشمی آقای حبیب احمدی خانم صونا عظیمی خانم ملیحه شیخ احمدی دکتر شیوا هوجقانی مریم آذر پروفسور امیرشرفخانه

بالا