27 خرداد، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

درمانگاه

ارسال شده در 1397-07-02 08:22:55

نوبت دهی آنلاین   


کلینیک تخصصی
کلینیک فوق تخصصی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ولیعصر در طبقه اول قرار دارد و هر روز مشتریان محترم را دریافت می کند.
کلینیک شامل:
• تخصص های زنان و ناباروری
•    هضم
•    قلبی عروقی
• مشاوره تغذیه
•    پوست
• مو و زیبایی
•    عصب شناسی
• روانشناسی
•    بیماری های عفونی
•    گوش و حلق و بینی
• داخلی
• کلیه و دستگاه ادراری
• گفتار درمانی 

برنامه کاری پزشکان درمانگاه بیمارستان ولیعصر تبریز

لینک کانال تلگرامی درمانگاه بیمارستان ولیعصر 

 

 

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ولیـــــــــــــــــــــــــــــــعصر تبریز
گروهنام و نام خانوادگی پزشکشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
ارتوپدیدکتر احد صفرپور
11 الی 12 و 17الی 1911 الی1211 الی 12 و 17الی 1911 الی1211 الی 12 و 17الی 19
جراحی عمومیدکتر کیوان کاشی زنوزی12 الی 1412 الی 1412 الی 1412 الی 1412 الی 1412 الی 14
دکتر علی ولیزاده


10 الی 1210 الی 12
دکتر کامران ظفردوست10 الی 1210 الی 1210 الی 1210 الی 12
10 الی 12
فوق تخصص جراحی توراکسدکتر کامران ممقانی15 الی 16
15 الی 16


ارولوژیدکتر محمدعلی  اصل منادی16 الی 17
16 الی 17


دکتر داود نوری زاده13 الی 14
دکتر حسن حسن زاده

14 الی 16


نفرولوژیدکتر شبنم صالحی

16 الی 18
16 الی 18
جراحی مغز و
 اعصاب
دکتر ارسطو پزشکی12:30 الی 13:3012:30 الی 13:3012:30 الی 13:3012:30 الی 13:3012:30 الی 13:3012:30 الی 13:30
دکتر مهدی ظاهری11 الی 12
زنان وزایماندکتر اشرف فولادی11 الی 14 و17 الی 1911 الی 1411 الی 14 و17 الی 1911 الی 1411 الی 14 و 17 الی 1911 الی 14
متخصص زنان و فلوشیپ نازایی و IVFدکتر شهلا دانایی12 الی 21
12 الی 21
12 الی 21
گوش،حلق
  و بینی
دکتر حسن حسنی شایان
10 الی 11
دکتر محمدرضا نظری

19 الی 20


دکتر محمد سخندان
15 الی 1615 الی 1615 الی 1615 الی 16
عفونیدکتر مهران عبدالهی نامی
17 الی19
17 الی19

فوق تخصص گوارش و کبددکتر کمال بوستانی17 الی 1917 الی 19
17 الی 1917 الی 1917 الی 19
دکتر منوچهر خوشباطن

17 الی 19


داخلیدکتر عزیزه فولادی
16:30 الی 18
16:30 الی 18

دکتر وحید عبدل زاده10 الی 1310 الی 1310الی 1310 الی 1310 الی 13
چشمدکترامیرقاسم کرامتی14:30 الی16
14:30 الی16

13الی14/30
قلب وعروقدکتر ژینوس دبیری
10 الی 1210 الی 1210 الی 12

دکتر فرهاد نیافر16:30 الی 18
دکتر نادر جدیری12 الی 14


12 الی 14
پوست و مودکتر محمدرضا رنجکش14 الی 1614 الی 1614 الی 1614 الی 1614 الی 1614 الی 16
دکتر مسعود شیخ نوه سی
09:30 الی 10:45
دکتر فائقه شیخ علیزاده
10 الی 12
تغذیهآقای حبیب احمدی10:30 الی 13

10:30 الی 1310:30 الی 1310:30 الی 13
خانم صونا عظیمی
17:30 الی 19:30
17:30 الی 19:30

خانم ملیحه شیخ احمدی14:30 الی 17


14:30 الی 17
دکتر شیوا هوجقانی13 الی 14:3012 الی 14
13 الی 1513 الی 14:30

بالا