05 بهمن، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

شیمی درمانی

ارسال شده در 1397-07-02 08:22:35

گروه انکولوژی و پرتودرمانی بیمارستان ولیعصر تبریز،
بخش انکولوژی شامل موارد زیر است:
• 15 تخت در بخش های سرپایی و شیمی درمانی
• 3 تخت در اتاق های VIP
این بخش با یک شتاب دهنده مدرن مدرن مجهز شده است که درمان را تحت نظارت پزشکان تجربه شده در پرتودرمانی و سرطان در بیماران انجام می دهد. 


رویدادها

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

کارمند حراست بیمارستان و 7000 دلار پول نقد در یک کیف گمشده

1398-02-15 15:16:58

حضور پارسا خائف، فینالیست مسابقه تلوزیونی عصر جدید در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1398-02-15 15:16:58

آزمون اعتبار بخشی - سرپرستاران و سوپروایزرین

1398-02-15 15:16:58

برگزاری آزمون های توانمندسازی اعتبار بخشی

1398-02-15 15:16:58

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

بالا