15 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

اورژانس

ارسال شده در 1397-06-30 23:32:10

اورژانس

اورژانس بیمارستان واقع در طبقه همکف واقع شده و بصورت 24 ساعته فعال است و بار کاری آن نزدیک به ده هزار نفر در سال است. دارای واحدهای:

تریاژ(دسته بندی بیماران بر اساس شدت بیماری جهت اولیتهای درمانی)

احیای قلبی ریوی

اتاق ویزیت سرپایی

اتاق عمل سرپایی

تزریقات

بخش تحت نظر(برای بیماران  دارای پرونده اورژانس)

یک دستگاه آمبولانس پیشرفته

اتاق گچ گیری

اتاق مسمومیت ها و ایزوله جهت بیماران پرخطربالا