27 مرداد، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

VIP

ارسال شده در 1397-06-30 23:25:15

بخش VIP

این بخش در طبقه چهارم و روبروی بخش جراحی واقع شده و دارای 10 سویت دو اتاقه برای بیمار و همراهان وی می باشد تا بیمار و همراهان وی احساس راحتی در خانه بودن را داشته باشند. تمام امکانات شخصی لازم شامل مبلمان، تخت خواب و سرویس های بهداشتی ضخصی برای هر سوییت در نظر گرفته شده است.


بالا