08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

زایمان

ارسال شده در 1397-06-30 23:24:36

بخش زایمان شامل :

16 اتاق تک تخته بستری 

1 اتاق پره اکلاسپی 

2 اتاق LDN  جهت زایمان طبیعی و فیزیولوژیک ( که در یکی از اتاق‌ها تجهیزات لازم جهت زایمان در آب مانند وان و ... قرار دارد )

اتاق ایزوله 

2 اتاق پرخطر 

اتاق معاینه مجهز به یک تخت معاینه ، ساکشن ، اکسیژن سانترال ، مانیتورینگ بزرگسال 

وان درمانی 

نمازخانه مستقل


بالا