14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

بخش داخلی

ارسال شده در 1397-06-22 08:08:20

بخش داخلی

این بخش در طبقه سوم واقع شده و دارای 20 اتاق خصوصی دارای تمامی امکانات رفاهی لازم است

چه بیمارانی در این بخش هستند:

بیماری های داخلی و عفونی مانند پنومونی، COPD، لخته داخل عروقی، عفونت خون، بیماران فشار خون و دیابتی، نارسایی های کلیوی، کم خونی

بیماران شیمی درمانی و سرطانی


بالا