05 بهمن، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

بخش داخلی

ارسال شده در 1397-06-22 08:08:20

بخش داخلی

این بخش در طبقه سوم واقع شده و دارای 20 اتاق خصوصی دارای تمامی امکانات رفاهی لازم است

چه بیمارانی در این بخش هستند:

بیماری های داخلی و عفونی مانند پنومونی، COPD، لخته داخل عروقی، عفونت خون، بیماران فشار خون و دیابتی، نارسایی های کلیوی، کم خونی

بیماران شیمی درمانی و سرطانی


رویدادها

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

کارمند حراست بیمارستان و 7000 دلار پول نقد در یک کیف گمشده

1398-02-15 15:16:58

حضور پارسا خائف، فینالیست مسابقه تلوزیونی عصر جدید در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1398-02-15 15:16:58

آزمون اعتبار بخشی - سرپرستاران و سوپروایزرین

1398-02-15 15:16:58

برگزاری آزمون های توانمندسازی اعتبار بخشی

1398-02-15 15:16:58

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

بالا