28 شهریور، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

تعرفه خدمات

ارسال شده در 1397-04-03 10:51:48

عمل جراحی

Service

نام پزشک معالج
 
(Doctor)

آزاد

($)Free

تامین اجتماعی

(ریال)

زایمان سزارین

Caesarean Section

-


50.000.000

زایمان طبیعی

Natural Childbirth

-


48.000.000

واریکوسل دو طرفه

Both-Side Varicocele

دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADEHH)


40.000.000

تمپانوپلاستي

Tympanoplasty

دکتر نادر پور

(Dr NADERPOUR)


50.000.000

اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال

Pilonidal Sinus

دکتر کاشی

(Dr KASHI)


30.000.000

آنژیوگرافی تشخیصی


دکتر طلوعی


50.000.000

آنژیو پلاستی یک رگ با استند


دکتر طلوعی


130.0000.000

تمپانوستومي (میرنگوتومی)

Tympanostomy

دکتر نادر پور

(Dr NADERPOUR)


25.000.000

کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا)

Cholecystectomy

دکتر کاکائی

(Dr KAKAEI)


60.000.000

اسکولیوز

Scoliosis

دکتر پورفیضی

(Dr POURFEYZI)


400.000.000

کولکتومی ناقص با کولوستومی (تومور سیگموئید)

End Colectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


180.000.000

گاسترکتومی ناقص (کانسر کاردیا)

Gastrostomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


200.000.000

بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی

Coronary Artery Bypass Grafting

دکتر افراسیابی

(Dr AFRASIABI)


280.000.000

جراحی پروستات از طریق مجرا

Transurethral Resection of the Prostate

دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADEH)


65.000.000

تانسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي

Tonsillectomy

دکتر نهایی

(Dr NAHAEI)


40.000.000

تیروئیدکتومی

Thyroidectomy

دکتر هاشم زاده


75.000.000

سرکلاژ گردن رحم

Cerclage

دکتر دانائی

(Dr DANAEI)


30.000.000

ماستکتومی‌ (کانسر پستان)

Mastectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


65.000.000

کورتاژ

Curettage

دکتر دانائی

(Dr DANAEI)


30.000.000

جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز

Endometriosis

دکتر دانائی

(Dr DANAEI)


150.000.000

هموروئیدکتومی

Hemorrhoidectomy

دکتر کاشی

(Dr KASHI)


35.000.000

اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس

Excision and Drainage of Appendicitis

دکتر کاشی

(Dr KASHI)


40.000.000

اکسیزیون تومور جسم کاروتید

Carotid Body Tumor Excision

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


120.000.000

آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف

Rotator Cuff

دکتر روحانی

(Dr ROHANI)


70.000.000

خارج کردنDJ

(Double J (DJ . JJ

دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADEH)


25.000.000

کانسر تیروئید

Thyroide Cancer

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


120.000.000

کانسر سکوم

Cecal Cancer

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


180.000.000

کانسر رکتوم

Rectal Cancer

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADEH)


200.000.000

کاتاراکت چشم


دکتر کرامتی


35.000.000

کلیه هزینه­ ها بصورت تقریبی می­باشد 

بالا