04 اسفند، 1397

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

تعرفه خدمات

ارسال شده در 1397-04-03 10:51:48هزینه خدمت (Service cost)

نو عمل جراحی


نام پزشک معالج
 (
Doctor)

آزاد ($)

تامین اجتماعی

زایمان سزارین

Caesarean section


4,500

000/000/35

زایمان طبیعی*

Natural childbirth


4,300

000/000/32

واریکوسل دو طرفه

Both-side varicocele

دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADE)

4,400

000/000/32

تيمپانوپلاستي

Tympanoplasty

دکتر نادر پور

(Dr NADERPOUR

3,700

000/000/33

اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال

Pilonidal sinus

دکتر کاشی

(Dr KASHI

2,100

000/000/16

ترمیم فتق هیاتال مری

hiatal hernia

دکتر ضمیری

(Dr ZAMIRI

6,700

000/000/47

انسیزيون و درناژ آبسه پری آنال

Peri-anal abscess

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

2,700

000/000/21

تمپانوستومي (میرنگوتومی)

Tympanostomy

دکتر نادر پور

(Dr NADERPOUR

1,900

000/000/14

کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا)

cholecystectomy

دکتر کاکائی

(Dr KAKAIE

7,300

000/000/56

اسکولیوز

scoliosis

دکتر پورفیضی

(Dr POURFAIZ

46,000

000/000/320

کولکتومی ناقص با کولوستومی (تومور سیگموئید)

End Colodtomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

17,500

000/000/127

گاسترکتومی ناقص (کانسر کاردیا)

Gastrectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

19,000

000/000/130

بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی

coronary artery bypass grafting

دکتر افراسیابی

(Dr AFRASIABI

25,000

000/000/170

جراحی پروستات از طریق مجرا


دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADE

5,800

000/000/46

تونسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي

Tonsillectomy

دکتر نهایی

(Dr NAHAIE

4,500

000/000/33

تیروئیدکتومی

Thyroidectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

8,500

/000/000/70

سرکلاژ گردن رحم

cerclage)

دکتر دانائی

(Dr DANAEI

2,500

000/000/17

ماستکتومی‌ (کانسر پستان)

Mastectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

5,500

000/000/45

کورتاژ

Curetage

دکتر دانائی

(Dr DANAEI

2,800

000/000/18

جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز

Endometriosis

دکتر دانائی

(Dr DANAEI

10,000

000/000/82

فتق هیاتال وسیع

Hiatus hernia

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

18,000

000/000/130

هموروئیدکتومی

Hemorrhoidectomy

دکتر کاشی

(Dr KASHI

2,000

000/000/16

اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس

excision and drainage of appendicitis

دکتر کاشی

(Dr KASHI

4,300

000/000/35

اکسیزیون تومور جسم کاروتید

Carotid body tumor excision

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

10,500

000/000/85

آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف

Rotator cuff

دکتر روحانی

(Dr ROHANI

7,500

000/000/55

خارج کردن DJ

(Double J(Dj/jj

دکتر حسن زاده

(Dr HASANZADE

1,500

000/000/11

کانسر تیروئیدکتومی

Thyroidectomy

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

12,000

000/000/88

کانسر سکوم

Cecal Cancer

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

23,000

000/000/130

کانسر رکتوم

Rectal Cancer

دکتر هاشم زاده

(Dr HASHEMZADE

10,000

000/000/150

نوع عمل جراحی

SERVICE

approximate SERVICE COST $

زایمان سزارین

Caesarean section

450

زایمان طبیعی

Normal vaginal delivery

430

واریکوسل دوطرفه

Bilateral varicocele