04 اسفند، 1397

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

مراسم افتتاح بخش PICU

1397-11-30 07:58:33

ارزیابی جامع معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان ولیعصر

1397-11-23 10:09:13

جلسه توجیهی استاندارد های اعتبار بخشی برای سرپرستاران و سوپروایزرین

1397-09-27 08:06:46

مراسم افتتاح بخش های آنژیوگرافی و IVF (درمان ناباروری) با حضور مدیران و مسئولین استانی

1397-09-17 14:55:02

آزمون توانمندی حرفه ای کمک بهیاران

1397-09-17 09:12:41

کلاس آموزشی ایمنی بیمار و پدافند غیر عامل

1397-09-17 08:58:05

حضور فرمانده ناوگروه سی و هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دریادار رضا عباسی و فضلی قلی نژاد در بیمارستان ولیعصر تبریز

1397-09-11 08:21:27

حضور دکتر ریاحی فر در بیمارستان ولیعصر تبریز

1397-08-27 08:13:21

کمیته اخلاق پزشکی 98/08/24

1397-08-27 08:01:14

جلسه هفتگی اعضا هیئت مدیره با اعضا و سهامداران هر دپارتمان

1397-08-27 07:57:52

همایش روز جهانی دیابت در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1397-08-22 11:26:07

بازدید اعضای هیئت مدیره از بیمارستان

1397-07-12 08:23:15

بالا