08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان فیزیوتراپی

بخش فیزیوتراپی
دکتر علی رضا رحیمی
طب فیزیکی و توانبخشی
گروه فیزیک فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شامل امکانات این مجموعه شامل فیزیوتراپی جدید و پیشرفته، درمان آب لوکس، روش های کم تهاجمی، لیزرهای با قدرت بالا، تفنگ ساچمهای، مغناطیسی و روش های جدید فیزیوتراپی می باشد. 

...

رئیس دپارتمان

دکتر علیرضا رحیمی ممقانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - فلوشیپ درد

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز و عضو هیئت مدیره بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

بالا