05 بهمن، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان پزشکی قانونی

...

رئیس دپارتمان

دکتر مریم پاییزی

متخصص پزشکی قانونی - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمویت

<p>درمان مسمومیت های دارویی و مواد مخدر</p><p>تداخلات و عوارض دارویی ترک الکل</p>

بالا