15 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان جراحی مغز و اعصاب

...

رئیس دپارتمان

دکتر ارسطو پزشکی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

داراری بورد تخصصی - دیسک و ستون فقرات


اعضای دپارتمان:


بالا