14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان بیهوشی

بیهوشی بیمارستان ولیعر تبریز از زمان شروع بیمارستان و با فعال سازی بخش های جدید و اجرای روش های جدید پزشکی مانند آندوسکوپی، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، درمان ناباروری، کار بی درد، در اتاق عمل فعال بوده است. نظارت و عملکرد بیهوشی ها نیز توسعه یافته است.
این نیز در نظر گرفته شده است که بیهوشی برای بخش ICU و بخش جراحی ICU، 24 ساعته در روز است. 

...

رئیس دپارتمان

دکتر مهدی زنگباری

بیهوشی

بالا