27 خرداد، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان تصویربرداری

...

رئیس دپارتمان

دکتر شهرام دبیری اسکویی

متخصص طب هسته ای

رئیس بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز عضو هیئت مدیره بیمارستان و رئیس شورای شهر تبریز


اعضای دپارتمان:


بالا